Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
Een maand geleden openden we het nieuwe platform Amelisweerd Info samen met vele enthousiaste mensen. Iedereen met een eigen activiteit of een vraag over een excursie rond natuureducatie of cultuurhistorie kan gebruik maken van dit platform. Over excursies gesproken: zaterdagmiddag 15 juni kun je je, met de andere deelnemers, verwonderen over de rondvliegende en (hopelijk) stil zittende insecten in de landgoederen. Op het Fort bij Rijnauwen wemelt het (ook) van de fauna- en florasoorten die zijn vastgelegd door de Vrienden van het Fort met behulp van anderen in een biodiversiteitsrapport.
Ondertussen zijn we bezig om nieuwe gidsen op te leiden die in het voorjaar stinzenflora-excursies kunnen geven, en we zijn ook andere excursies aan het ontwikkelen.
Intussen op 3 juni: geen buitenactiviteit, wel de documentaire Strijdbaar over Amelisweerd van Floris Meinardi. Die avond te zien in de centrale bibliotheek op het Neude in Utrecht.
 
Veel leesplezier,
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
AnnA Adrichem
Lynn Kragten
 
Nieuws
 
Geslaagde lancering Amelisweerd Info zaterdagmiddag 20 april
 
We kijken terug op een geslaagde, feestelijke en druk bezochte opening van Amelisweerd Info, tijdens een middag die afgewisseld werd met buien en zon. Op dit platform komt informatie van diverse kanten bij elkaar over activiteiten met betrekking tot educatie over natuur en cultuurhistorie op de landgoederen Amelisweerd & Rhijnauwen. 
Dit platform hebben we 20 april ingeluid met eerst vier verschillende excursies. Bij terugkeer werden enkele excursiedeelnemers en diverse betrokkenen bij Amelisweerd Info geïnterviewd door Eva Grosfeld, moderator van het tweede programma-onderdeel. Daarna werd een toost uitgebracht en kon iedereen wensen én aanbod (wat kun je zelf bijdragen?!) op kaartjes schrijven om die in de Amelisweerd Info-Boom te hangen.
Zie voor een sfeerbeeld onze site en voor een uitgebreidere fotoreportage de site Amelisweerd info.
 
Uitbreiding van ons excursieteam
 
We hebben gemerkt dat er in het voorjaar veel vraag is naar excursies over de dan bloeiende stinzenflora op de landgoederen. Omdat we tot nu toe met maar een paar gidsen waren hebben we in maart een driemiddaagse cursus georganiseerd voor toekomstige gidsen. Van de 13 mensen die zich hiervoor hadden aangemeld hebben zich na de cursus 11 mensen aangesloten bij het excursieteam van de Vrienden van Amelisweerd. Daar zijn we heel blij mee!
 
Toekomst Maarschalkerweerd-noord
 
Direct langs de Kromme Rijn, en alleen door de A27 gescheiden van Amelisweerd, ligt het gebied Maarschalkerweerd-Noord. Mede vanwege de nieuwbouw van de Mytylschool wil de gemeente Utrecht dit gebied nieuw inrichten. Daarbij zijn twee uitgangspunten leidend: meer groen en meer sportvelden. Zoals iedereen kan begrijpen bestaat er spanning tussen die twee doelstellingen.
De Vrienden van Amelisweerd vinden het heel belangrijk dat kansen benut worden om het karakter van het gebied als groene toegangspoort voor de stad en verlengstuk van Amelisweerd langs de Kromme Rijn te versterken. Maar we zien bijvoorbeeld geen nut en noodzaak van een fietsroute dwars door het smalle (bos)groen langs de westzijde van de A27. In een gesprek met de gemeente hebben wij onze visie toegelicht.
 
Oplevering eerste rapport biodiversiteit Fort bij Rijnauwen
 
De natuur op Fort bij Rijnauwen is met recht uniek te noemen. Dat blijkt eens te meer uit het jaarlijkse Monitorprogramma Biodiversiteit, waarin de soortenrijkdom nauwgezet in kaart is gebracht om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van flora en (avi)fauna op het fort. Al deze informatie is gevat in het rapport Biodiversiteit van Fort bij Rijnauwen. Hierin staan 1243 soorten beschreven die op het fort voorkomen en het biedt voldoende handvatten om het natuurbeheer te optimaliseren. De verwachting is dat het aantal aangetroffen soorten nog zal toenemen de komende jaren, vooral binnen de nader te onderzoeken insectengroepen. 
Zie voor meer informatie de site van de Vrienden Fort bij Rijnauwen.
 
Film Strijdbaar 3 juni in de Openbare Bibliotheek Neude
 
Dit is de herkansing om deze documentaire alsnog te zien, namelijk op maandagavond 3 juni om 19.30 uur. Strijdbaar is het verhaal van Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts van hun strijd tegen de aanleg en de verbreding van de A27 door het bos van Amelisweerd. In de documentaire gaat filmmaker Floris Meinardi op zoek naar wat beide actievoerders drijft om zich jarenlang in te zetten voor het behoud van het bos Amelisweerd. De film wordt afgesloten met een Q&A met o.a. Jos Kloppenborg.
Zie voor meer informatie de site van de Openbare Bibliotheek.
 
Insectenexcursie zaterdagmiddag 15 juni
 
Het is bijna de langste dag. Bloemen bloeien en er vliegen allerlei kleine beestjes, ook in de landgoederen, zoals in de kruidenrijke graslanden en langs bosranden. Welke vlinders kun je in dit seizoen tegenkomen? Wat is het verschil tussen bijen en zweefvliegen? Welke hommelsoorten vliegen er? Zijn er al weidebeekjuffers, en wat zijn dat eigenlijk? We gaan op pad onder leiding van een insectendeskundige en hopen antwoorden te vinden op deze en andere vragen.
Zie voor het aanmelden voor deze excursie onze site.
 
Steun ons!
  
Belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
 
Ben jij nog geen lid van de Vrienden van Amelisweerd? Met een jaarlijkse donatie van een tientje mag je je al Vriend of Vriendin noemen ;-) Hogere donaties zijn uiteraard zeer welkom voor activiteiten ter bescherming van het bos en voor educatieve doelen. 
  
Steun ons met een donatie
Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op: 
IBAN NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je e-mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.