vrijdag | 25 oktober 2019 | 21:15 uur
 
 
 
 
Canto Ostinato bij kaarslicht
 
 
 
 
 
Bert Augustus, Smitsorgel
 
Martien Maas, piano
 
Arjan Mooij, koororgel
 
 
m.m.v. Catharina Driessen
 
en Emelie Jegerings
 
 
foto: Marius van Deursen (Weekblad voor Deurne 2016)
 
 
 
 
 
programma
 
 
 
Canto Ostinato van Simeon ten Holt (1923-2012)
 
Tijdens dit concert ziet u een selectie uit de collectie Peellandschappen
van Emelie Jegerings en Catharina Driessen.
Mies Sleegers verzorgt de technische voorzieningen.
 
 
 
voor u treden op
 
 
 
Bert Augustus werkt sinds 1989 als campanoloog bij klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts. Hij studeerde natuurkunde, orgel, theorie der muziek en beiaard. Sinds 2002 is Bert als vaste bespeler verbonden aan het Smits (I) orgel (1839) in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode. Sinds 2011 is hij beheerder van het in dat jaar gerestaureerde Smits (I) orgel (1838) in de Willibrorduskerk in Deurne.
Martien Maas studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg de hoofdvakken Piano docerend musicus, Piano uitvoerend musicus, Directie en Schoolmuziek. Hij werkte samen met vele nationale artiesten. Ook maakte hij concertreizen naar Spanje, Zwitserland, Duitsland, Tsjechië en China. Martien verzorgde radio- en tv-opnames en maakte cd-opnames met diverse ensembles. Tegenwoordig is hij als correpetitor en als voorzitter van de examencommissie verbonden aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Daarnaast is hij freelance pianist en dirigent.
 
Arjan Mooij volgt orgelles bij Ruud Huijbregts, na daarvoor 15 jaar orgelles bij Jan van de Laar te hebben gevolgd. Sinds 1994 is hij actief geweest bij diverse koren en kerken in Nederland en Engeland. Ook heeft hij meegewerkt aan live uitzendingen voor de landelijke televisie. Momenteel is hij dirigent en pianist van het oecumenisch koor Lighthouse in Helmond, waarmee hij in 2017 de eerste juryprijs en de publieksprijs heeft gewonnen op het Nationaal Middenkorenfestival. Daarnaast is Arjan in Helmond organist in de Bethlehemkerk (Verschueren orgel uit 1967) en assistent organist in de St. Lambertuskerk (Robustelly orgel uit 1772). Hij geeft ook concerten op diverse monumentale orgels. In het dagelijks leven werkt hij als senior onderzoeker bij TNO in de onderzoeksgroep Embedded Systems Innovation (ESI).
 
Catharina Driessen (1956) uit Neerkant en Emelie Jegerings (1964) uit Deurne zijn beiden figuratief kunstenaar. Zij vonden elkaar in het voorjaar van 2017 in een gezamenlijke behoefte op zoek te gaan naar het licht van de Peel. Twee jaar lang trokken ze wekelijks de Peel in om dit fascinerende landschap in al z’n facetten weer te geven. Ze schilderden alle seizoenen, tijdens de dag en de nacht. Hun expositie “Peel in licht” was dit voorjaar te zien in Museum de Wieger.
 
 
 
eerstvolgende concert
 
 
 
 
zondag | 17 november 2019 | 16:00 uur
 
 
 
Verbintenissen
 
door plaats en tijd
 
 
 
Michael van Dijk, gitaar
 
Eduardo Gaspar Polo Baader, fluit
 
 
 
 
 
Kijkt u ook af en toe eens op onze website www.willibrorduskerkdeurne.nl
of volg ons op facebook
 
 
Uw reacties op het concert of suggesties voor de concertcyclus kunt u sturen aan:
concerten@willibrorduskerkdeurne.nl
 
Hartelijk dank voor uw komst en uw bijdrage bij de uitgang
ter dekking van de kosten van deze concertcyclus.
Uw gift ter ondersteuning van onze concertcyclus is ook zeer welkom op
NL21 RABO 0120 8278 24 t.n.v. "St. Behoud".