NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Mei 2018  
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Wildenberg. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
WIJZIGING HUISARTS
Helaas heeft dokter Oldenburger recent aangegeven na haar zwangerschapsverlof haar werkzaamheden als huisarts in Ysselsteyn niet te hervatten. Dit betreuren wij. Gelukkig is het wel geluk, ondanks het grote tekort aan huisartsen hier in de regio, om een geschikte nieuwe huisarts voor u te vinden, dokter Hiltje Oude Luttikhuis. Zij zal vanaf juni elke dinsdag en donderdag in de praktijk werkzaam zijn.
Zij stelt zich graag even aan u voor:
 
Beste patiënten van Huisartsenpraktijk de Wildenberg,
 
Per juni 2018 kom ik het team van huisartsenpraktijk de Wildenberg versterken. Mijn naam is Hiltje Oude Luttikhuis. Sinds twee jaar woon ik met mijn man en 4 kinderen in Venray. Als huisarts vindt u in mij een betrokken, luisterende arts, maar ook een die u helpt met bijv. huidplekjes die weggehaald moeten worden of die uw zorg coördineert als u chronisch ziek bent. Voor de huisartsenopleiding werkte ik in het ziekenhuis bij de kindergeneeskunde en ik heb dus ervaring met zieke kinderen. Ook heb ik inmiddels heel wat mensen ondersteund in hun laatste levensfase. Ik vind dit een belangrijk onderdeel van ons vak, waarin je als arts veel voor de patiënt en zijn naasten kan betekenen.
Als persoon ben ik creatief, leergierig en enthousiast. Ik hecht veel waarde aan mijn persoonlijke ontwikkeling en ben iemand die niet altijd de geijkte paden volgt. Naast mijn werk als huisarts, de zorg voor ons grote gezin, en mijn creatieve hobby’s, volg ik momenteel een opleiding tot coach.
Ik kijk er naar uit om dokter Weijers te vervangen op de dagen dat zij andere werkzaamheden voor de praktijk uitvoert of vrij is. Natuurlijk zal ik mijn best doen om u net zo goed te begeleiden of ondersteunen bij uw gezondheidsproblemen of –vragen!
 
 
VAKANTIES HUISARTSEN
Dokter Weijers is op vakantie van 9 tot en met 20 juli. Dokter Oude Luttikhuis heeft vakantie van 16 juli tot en met 3 augustus. Tijdens de vakanties van de huisartsen is de praktijk normaal geopend. Helaas is het, door het tekort aan huisartsen in de regio, niet gelukt om voor elke dag in deze periode een waarnemend huisarts te vinden. Op de dagen dat er geen huisarts aanwezig is, zal de assistente u voor problemen die niet kunnen wachten tot de volgende dag, doorverwijzen naar een huisarts in Venray. Er is wel dagelijks een doktersassistente aanwezig en het uitgifteservicepunt van apotheek Benu is ook normaal geopend.
 
PATIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Recent hebben 40 patiënten deelgenomen aan ons jaarlijkse patiënttevredenheidsonderzoek, waarvoor dank! De praktijk krijgt van u gemiddeld een 8 en hiermee scoren we hoger dan de voorgaande jaren. De laagste score wordt gehaald op telefonische bereikbaarheid en wachttijd voor het spreekuur. Tevens geeft u aan dat er niet altijd een doktersassistente aanwezig is achter de balie. Dat laatste kan kloppen. Er is altijd een doktersassistente in de praktijk aanwezig, maar mocht zij net bezig zijn met een andere patiënt, dan is er even niemand achter de balie. Dit wordt aangegeven middels een bordje op de balie. Voor noodgevallen kunt u altijd op de bel bij de balie drukken. In andere gevallen vragen wij een even plaats te nemen op de bank, de assistente zal u zo spoedig mogelijk helpen.
Verder klopt het ook dat de wachttijd voor het spreekuur is toegenomen. Dit is iets dat in alle huisartsenpraktijk in Noord-Limburg wordt waargenomen. Dat heeft een aantal oorzaken. Er zijn meer ouderen en het huidige overheidsbeleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Deze ouderen kampen vaak met complexe problemen en gaan relatief vaak naar de huisarts. Vanwege de complexere zorg hebben deze patiënten meer tijd nodig dan de standaard 10 minuten per consult, waardoor we minder patiënten per dag kunnen zien. Daarnaast heeft de huisarts er de laatste jaren steeds meer taken bij gekregen, bijvoorbeeld doordat de huisartsen eenvoudiger zorg en verrichtingen van het ziekenhuis overnemen. Vanuit de LHV (Landelijke Huisartsenvereniging) heeft dit probleem de aandacht en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen.
 
Om de wachttijd aan de telefoon te verminderen vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van het patiëntenportaal op onze website of de Uw zorg online app. Voor het aanvragen van herhaalrecepten, het maken van een afspraak en het stellen van korte medische vragen, kunt u gebruik maken van deze online diensten van de praktijk. Lees hierover meer op onze website!
 
Download de app 'Moet ik naar de dokter' en raadpleeg deze voordat u belt, of kijk op thuisarts.nl. Soms heeft u geen afspraak nodig en kunt u zelf met de juiste informatie vooruit.
 
Tot slot wil ik u erop wijzen dat u voor kleine klachten wekelijks op dinsdag- en vrijdagochtend op het inloopspreekuur terecht kan, zodat u hiervoor niet lang hoeft te wachten. Meer informatie hierover, onder andere voor welke klachten u terecht kan op het inloopspreekuur, vindt u op onze website.
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Litsenbergweg 20a
5813 CG Ysselsteyn
www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl