Van Koesveld Financiële Diensten - financieel adviseur voor particulieren en bedrijven

 

 

 

 

Nico_5075knip.jpg
Nico van Koesveld
06-29082610
Twitter Blog

 

Geachte relatie,

WOZ is weer in uw brievenbus gevallen
De WOZ aanslag, de gemeentelijke heffing, is in bus gevallen, of in ieder geval onderweg naar u als bezitter van een huis of bedrijfspand. Zeker in de huidige tijd is deze aan de hoge kant, zeker nu de waarde van woningen en bedrijfspanden gedaald is. Wat kunt u er tegen doen? Bezwaar maken natuurlijk.

Hoe maakt u bezwaar?
Eenvoudig en goed onderbouwd. U kunt het zelf doen als u alle regels kent, of uitbesteden. Via onderstaande link kan dit gratis als u het zelf invult. Ook bij kleinere bedragen heeft de rechter uitspraak gedaan dat de gemeente dit aan moet passen. Lagere WOZ levert een lagere belasting op, ook voor de overige belastingen. Dit telt behoorlijk door.
Een te hoge WOZ-waarde kan voor u grote financiële gevolgen hebben en bezwaar maken heeft vaak zin.

Welkom bij Van Koesveld

E-mailnieuwsbrief Van Koesveld WOZ 2012

 
Online verzekeren

Vervoer
Auto
Bromfiets
Fiets
Motorfiets
Bestelauto
Vrachtauto

Wonen
Woonhuis
Inboedel
Aansprakelijkheid
Gezinsrechtsbijstand


Vrije tijd
Caravan
Kampeerauto
Pleziervaartuigen
Reis doorlopend

Geldzaken
Huishoudboekje
Sparen
Uitvaart

E-books hulp bij:
Facebook
Linkedin
Twitteren zakelijk

Wie zijn wij
Blog

 

Hoe werkt het
Als u eigenaar bent van een onroerende zaak, dan ontvangt u aan het begin van het jaar van uw gemeente een WOZ-beschikking. Hierin vermeldt uw gemeente de waarde van de onroerende zaak zoals de gemeente deze heeft getaxeerd. Deze waarde zal door verschillende instanties worden gebruikt om belastingen of heffingen aan u op te leggen.

U kunt hierbij denken aan de gemeentelijke Onroerende-zaakbelasting, de waterschapheffingen en het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Ook wordt de WOZ-waarde per 1 januari gebruikt voor de waarde van woningen die u via erfrecht verkrijgt (erfbelasting) en voor de waarde van andere woningen in box 3. Hoe hoger de vastgestelde WOZ-waarde, hoe meer u dus zal moeten betalen aan belastingen en heffingen. Een te hoge WOZ-waarde kan voor u dus grote financiële gevolgen hebben en bezwaar maken heeft vaak zin.

 

Zes weken de tijd
Wanneer u van mening bent dat uw woning of bedrijfspand een lagere WOZ-waarde zou moeten krijgen, dan kunnen onze WOZ-juristen dit aan uw gemeente kenbaar maken door middel van een bezwaarprocedure. Door met de juiste feiten te beargumenteren waarom wij van mening zijn dat de waarde lager moet zijn, wordt vaak het gewenste resultaat bereikt en zal de gemeente de WOZ-waarde aanpassen. Wel is belangrijk dat één en ander zorgvuldig gebeurt en dat gestelde termijnen in de gaten worden gehouden. Nadat u de beschikking van uw gemeente heeft ontvangen, hebben wij zes weken de tijd om namens u bezwaar aan te tekenen.

 

Snel bezwaar maken
Het is daarom van belang zo spoedig mogelijk WOZ- specialisten in te schakelen. Mocht de tijd dringen, dan zullen wij zorgen voor een pro-forma bezwaarschrift. Daarmee geven wij te kennen aan de gemeente dat wij voornemens zijn een zorgvuldig onderbouwd bezwaarschrift in te dienen. De gemeente zal ons extra tijd geven het bezwaar nader te motiveren.

 

Hoe optimaal bezwaar maken?
Hoe kunt u WOZ-specialisten inschakelen om bezwaar te maken tegen uw WOZ-beschikking?

Stap 1: U meldt zich bij WOZ-specialisten aan, klik hier. U dient zich zo snel mogelijk na ontvangst van de beschikking aan te melden in verband met de bezwaartermijn.
Stap 2: Na aanmelding ondertekent u de overeenkomst voor opdrachtverlening en de machtiging om de procedure te mogen voeren namens u.
Stap 3: U stuurt de relevante bescheiden (inclusief beschikking en taxatieverslag van de gemeente) naar ons kosteloos antwoordnummer : Antwoordnummer 21 - 4760 VN - Zevenbergen.
Stap 4: Hierna zullen wij uw dossier beoordelen op haalbaarheid. Indien wij uw bezwaarschrift in behandeling nemen kunt u via de inlognaam (die u ontvangt bij aanmelding) de status van uw bezwaarschrift bijhouden. Eventueel wordt er met u in overleg getreden alvorens wij het bezwaarschrift bij de gemeente indienen.
Stap 5: Zodra wij van de gemeente een uitspraak op het ingediende bezwaarschrift ontvangen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
Stap 6: Mocht de uitspraak van de gemeente niet naar tevredenheid zijn, dan is het mogelijk om tegen deze uitspraak bij de Rechtbank in beroep te gaan. We zullen het nemen van deze stap met u overleggen. Deze procedure voeren wij ook kosteloos namens u.


Wilt u dat wij het WOZ bezwaar voor u invullen?
Uiteraard kunnen wij het ook voor u invullen. De administratiekosten zijn € 50. Voor abonnementhouders is dit gratis.

 

Belastingaangifte op de valreep.
Is belastingaangifte doen een puzzel voor u? Wij lossen hem graag op.
In veel gevallen kan de belastingaangifte u geld opleveren.


In welke gevallen kan belastingaangifte doen voordelig zijn?

- U bent alleenstaande ouder. U heeft recht op (aanvullende) alleenstaande ouderkorting.

- Ouders van een kind jonger dan 12 jaar.

- Als u slechts een gedeelte van het jaar gewerkt heeft.

- U heeft een eigenwoningschuld.

- Een of meerdere van de volgende onderwerpen op u van toepassing zijn: Giften, levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar, lijfrentes, reizen met openbaar vervoer, studiekosten, zorgkosten, heffingskortingen, hypotheek (eigen woning) rente


Alsnog belastingaangifte doen over maximaal 5 jaar terug.

De belastingaangifte dient dan wel tot een minimale belastingteruggaaf te leiden.

Belastingaangifte via Van Koesveld, alles in een hand.
De kosten voor een particuliere aangifte zijn € 65 of in het abonnement voor € 5 per maand. Klik hier voor aanmelden

Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl -- Twitter - Linkedin