Bethlehemkerk                                                   
Juli 2021 nr. 27
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zomervieringen: alle zondagen op een rij
 
Bethlehemkerk: versoepelingen kerkdiensten
 
Kliederkerk: gratis doeboekje Thuis
 
Bethlehemkerk Late Summer Fair 9 oktober
 
Voedselbank: McBeth Drive-in 10 juli
 
Slotzondag in de kerktuin
 
Ontmoetingen deze zomer: thee met een thema
 
Gezinshuiszorg gezocht
 
Thee in de Kapel
 
Slotactiviteit
catechese en Stercafé
 
Wijkgemeenten spreken commitment uit
 
 
 
Viering
Zondag 11 juli
in Diependaalse Kerk
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Uitnodigende scheppingservaringen'
 
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 9 juli
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 10 juli
 
Zondag 11 juli
 
Start zomer vieringen: Diependaalse & Bethlehemkerk samen.
 
Maandag 12 juli
---
 
Dinsdag 13 juli
---
 
Woensdag 14 juli
 
Donderdag 15 juli
 
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 16 juli
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 17 juli
--
 
Zondag 18 juli
ds. Willem Nijsse in Bethlehemkerk
 
Zomervieringen: Diependaalse & Bethlehemkerk samen.
 
SAVE THE DATE
 
 
Zondag 11 juli
 
Johannes 5:19-36a 
 
Genezing
 
Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Een goed gesprek"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Zomervieringen: alle zondagen op een rij

Ook in de zomer van 2021 vieren de Diependaalse kerk en de Bethlehemkerk in totaal 6 gezamenlijke zomerdiensten samen de zomer. Deze zomer alweer voor het zesde jaar op een rij!
 
Wanneer de dienst in de Diependaalse kerk plaatsvindt zorgt de Bethlehemkerk voor de voorganger, wanneer de dienst in de Bethlehemkerk plaatsvindt wordt de voorganger door de Diependaalse kerk uitgenodigd.
 
 

Bethlehemkerk: versoepelingen kerkdiensten

Wij hopen dat het goed met u gaat en zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten in onze Bethlehemkerk.
 
In aansluiting op de aangekondigde versoepelingen van vorige week, blijven we alert.
Vanaf komende zondag 4 juli 2021 kan de gemeente met 3 liederen meezingen in de dienst, dit zal worden aangekondigd in de dienst.
 
Onderstaande maatregelen blijven tot en met 19 september 2021 van toepassing.
  • Het aantal van 60 kerkgangers exclusief medewerkers blijft van toepassing;
  • De Basisregels Covid-19 (1,5 meter afstand houden, handen wassen, desinfecteren, bij klachten blijf je thuis, registreren in Eventix etc) en GebruiksPlan blijven van toepassing;
  • Vanaf 27 juni 2021 vervalt de mondkapjesplicht tenzij de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden;
  • Zingen: Vanaf 4 juli 2021 tot met 19 september zingen we 3 liederen gezamenlijk in de dienst in de Bethlehemkerk;
  • De overige liederen worden gezongen door de voorzangers;
  • De ventilatie staat op 100% in de kerkzaal ivm het afzuigen van aerosolen;
  • Er wordt alleen buiten koffie gedronken op 1,5 meter afstand.
 
 
Kliederkerk: gratis doeboekje Thuis Zomer
 
Met het doeboekje Kliederkerk Thuis Zomer kunnen jong en oud met elkaar op creatieve ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman. De zomer komt eraan. Vakantie, ijsjes eten en lekker zwemmen. In het zwembad, de zee of misschien wel in een rivier in de buurt.Naäman kreeg de opdracht om te baden in een rivier, maar daar had hij helemaal geen zin in! Benieuwd naar zijn verhaal? Ga mee op reis. Waarschuwing: je gaat wel vies worden!
 
Klik hier voor een voorproefje.
 
Het doeboek staat vol met leuke spelletjes, creatieve opdrachten en kliederige knutsels.Sommige opdrachten kun je alleen doen, maar voor de meeste vragen en opdrachten heb je elkaar nodig. Gebruik dit boekje eens voor een familiemoment, na het eten of op zondagmiddag. Of bijvoorbeeld tijdens een logeerpartij of vakantie. Verder kan je de opdrachten allemaal thuis doen.
 
Bethlehemkerk Late Summer Fair
 
De Bethlehemkerk presenteert haar Late Summer Fair op zaterdag 9 oktober 2021. Vorig jaar moest de Late Summer Fair nog geannulleerd worden i.v.m. de bekende pandemie, maar dit jaar staat Late Summer Fair gewoon weer gepland.
 
De organisatie van de Late Summer Fair is voor deze editie van alles voor u aan het voorbereiden, zodat er voor iedereen iets te beleven is. De najaarsmarkt met een tientallen kramen (handwerk, klein varia, groot varia, veel boeken, plantjes, etc. etc.) wordt tussen 10.00 – 15.00 uur gehouden in de Bethlemhemkerk. 
 
Zaterdag 9 oktober is er genoeg te beleven tijdens van de Late Summer Fair.
Naast de kramen met de traditionele bazaar-artikelen is er een plantjesmarkt en zijn er ook een aantal stands van verenigingen (namen volgen later deze zomer) aanwezig. Natuurlijk is aan de kinderen gedacht. Ook zijn er demonstraties en proeverijen. 
 

 
Voedselbank: McBeth Drive-in 10 juli
 
Op zaterdag 10 juli (de tweede zaterdag van de maand) organiseren we voor de 8de keer op een rij een Voedselbankactie. Opnieuw is het een veilige en corona-proof Drive in Voedselbank actie: de McBeth Voedselbank drive in.
De Voedselbank heeft nog steeds dringend behoefte aan producten. Op zaterdag 10 juli van 10 tot 14 uur willen we u daarom opnieuw de gelegenheid geven om mee te doen. Alle houdbare producten zijn welkom, in het bijzonder soep, rijst, groenten in blik of pot, pastasaus (liever producten waar geen varkensvlees in zit) en verzorgingsproducten. Doet u ook weer mee? Na zaterdag 10 juli, is de eerst volgende drive in op zaterdag 11 september (augustus slaan we over). 
 
 
 
Slotzondag in de kerktuin
 
Wat was het een prachtige slotzondag, met de kerk zo vol als was toegestaan en hartverwarmende ontmoetingen op 1,5m op ons eigen zonnige grote grasveld van de Bethlehemkerk buiten.
 
We stonden nog één keer stil bij het seizoen over schepping, wat is er allemaal gebeurd en heeft het ons geloof gevoed? Wat hebben we gedaan om ons geloofsvertrouwen in God, onze hoop op Jezus en onze liefde voor God en mensen te voeden?
 
Met het thema Schepping als op God leren vertrouwen hebben we met elkaar teruggekeken op het seizoen dat geweest is, en zoeken naar de betekenis van leren vertrouwen voor ons bestaan.
 
In de dienst ‘vloog’ Luciano Rep over van de kinderdienst naar de tienerdienst. Fijn dat we dit ritueel dit jaar weer gewoon op slotzondag konden uitvoeren.
 
We sloten het jaarthema ‘Schepping’ af en keken met elkaar dankbaar terug op een uitzonderlijk jaar.  De ontmoetingen buiten op ons grote groene grasveld laten zien dat het heerlijk is om elkaar weer te spreken, ervaringen uit te wisselen en verhalen te delen.
 
Ook was er eindelijk de kans om de zonnebloemen, die met de paaschallenge gepoot zijn, te bekijken. Heeft u ze al gevonden? Het belooft deze zomer een hele vrolijke aanblik te worden.
 
Dank aan alle bakkers, theezetters, koffieschenkers, vlaggetjeshangers, voorzangers, geluidsmannen, cameramensen, duivenvouwers, duiventellers, gitaristen, klarinettisten, ballonblazers, stoelsjouwers, opruimers, deurhangermakers en deughangeruitdelers die deze slotzondag mogelijk hebben gemaakt. Dank voor alle bemoedigende blikken van een ieder.
 
PS Opbrengst van de jammetjes verkoop door Yvonne voor Voedselbank na afloop op het grasveld was 241 euro! Iedereen heerlijk bedankt!
 
 
Lieve mensen,
 
Graag wil ik jullie bedanken voor de vele beterschapswensen die ik heb gekregen na mijn fietsongeluk. Mijn herstel verloopt voorspoedig. Het is echt hartverwarmend te merken hoeveel mensen er met mij/ met ons meeleefden.
 
En ook voor alle felicitaties daarna voor het  (geheel onverwacht) gekregen lintje. Het vrijwilligerswerk dat ik doe, kan ik niet alleen doen. Er zijn altijd anderen nodig die enthousiast zijn, meedenken en -doen om een idee uit te werken tot iets waar we allemaal van kunnen genieten. Dit lintje, deze waardering, straalt dus ook af op alle andere mensen hier in de kerk die, op welke manier dan ook, bezig zijn om van deze gemeente een mee-levende gemeente te maken.
 
Nogmaals ontzettend bedankt voor alle lieve berichtjes en attenties.
 
Met vriendelijke groet,
Christa Streutker
 

Ontmoetingen deze zomer: thee met een thema

N.a.v. de geslaagde Alternatieve Ontmoetingsmiddag kwam dit idée ‘voor wie niet op vakantie is’. Natuurlijk kan dit alleen doorgaan als het weer het toestaat. U kunt naar één van de onderstaande activiteiten gaan of naar beide.
 
Thee (of koffie) met 'noten'
Het is zomer, het is vaak mooi weer en we mogen weer wat. Vooral, we kunnen elkaar weer makkelijker ontmoeten. Daarom nodigen Margreet en Henk belangstellenden graag uit bij hen in de tuin, om 14:00 uur of om 15:30 uur
 
Eerst komen de (muzikale) noten, daarna praten we bij met thee of koffie.
Die muzieknoten zijn uit de pen gevloeid van Bach, van Johnny en Rijk, van Brahms, Purcell, Wim Sonneveld en Villa Lobos. Ze worden door ons ten gehore gebracht via zang en gitaar.  Ook zal er een korte spirituele tekst, ter overdenking, worden voorgelezen. Het is geen concert, geen lezing, maar het is voor het plezier.
 
Let op!!!
Graag inschrijven voor deze middag, thee(of koffie) met 'noten'.
Er is plaats voor 12 personen om 14:00 uur
En 12 personen om 15:30 uur
 
Bij Nanda Ego-Scholing
Tel. 035-6236358
tego@tiscali.nl
 
Thee( of frisdrank) met ‘bloemen'
Vanaf 14.30 uur tot ongeveer  16.30 uur gaat de tuindeur open en nodigen  Ans en Jaap u uit in hun tuin. Aan belangstellenden wordt er uitleg gegeven hoe je fuchsia’s kunt laten overwinteren. Deze fuchsia’s staan nu volop in bloei, in alle kleuren en maten. Er zijn mooie plekjes in de tuin om lekker te zitten en te genieten van deze bloemrijke tuin. Of gewoon om gezellig bij te praten, onder het genot van een kopje thee of frisdrank.
U bent van harte welkom,
 
 

Gezinshuiszorg gezocht

Graag wil het Leger des Heils een bijzondere vorm van jeugdzorg bij u onder de aandacht brengen: de gezinshuizen. Wij zoeken namelijk gezinshuisouders om kinderen op te vangen en willen graag het netwerk van kerken aanspreken om dit onder de aandacht te brengen. Op dit moment staan er veel kinderen en jongeren op de wachtlijst die we nu geen plekje kunnen aanbieden. Dat leidt soms tot schrijnende situaties. 
 
Gezinshuizen
Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen tot 18/21 jaar worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Op professionele wijze bieden de gezinshuisouders 24/7 verzorging, opvoeding en hulpverlening aan jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek. Vanuit een veilige omgeving kunnen jongeren positieve ervaringen opdoen om sociaal-emotionele problemen te verwerken en ontwikkelingsachterstanden in te halen.
 
Meer informatie
In bijgevoegde flyer [klik hier], en via de linkjes naar twee korte tv items wordt informatie gegeven over het werk en het belang hiervan.  
 
Voor meer informatie over de gezinshuizen:
https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland/gezinshuizen
volen.
 
 

Thee in de Kapel

Op woensdag 14 juli staat er tussen 14.00 – 16.00 uur de thee klaar in de Kapel.
Gelukkig is er weer volop ruimte om samen te zijn en elkaar te ontmoeten. Het thema is ‘thuiskomen’. Waar ervaren we ‘thuis’ te kome? Misschien is er een bijzondere plek, een activiteit of een belangrijke ander die ons deze ervaring schenkt. Aan de hand van taal en beelden gaan we met elkaar in gesprek. Breng gerust uw foto’s, gedichten en muziek mee, die iets over uw thuisgevoel vertellen!
 
Aanmelden op info@dekapel.nu
of tel. 06 - 12 62 63 18
 

Slotactiviteit catechese en Stercafé

Vrijdag 24 juni was de slotactiviteit van de gezamenlijke catechese en Stercafé van Regenboog, Morgenster en Bethlehemkerk.
 
We verzamelden om 18:00 uur bij Ottenhome in Loosdrecht. Bij het plannen, een paar week eerder, leek dat nog een heel goed zomers idee. Iedereen had wat te eten of drinken meegenomen en we zouden een zomerse picknick op een van de vele eilanden hebben.
 
Helaas kwam de regen met bakken uit de hemel op vrijdagavond. Na een tijdlang geschuild te hebben op het terras, kozen de vier roeiboten met bemanning toch nog het ruime sop (zie foto). Natuurlijk trok het water en sprong een aantal roeiers met spijkerbroek soms nog aan, in het meer. Toen het wat donkerder werd en opnieuw stevig begon te regenen, zetten we weer koers op de haven.
 
Vanaf Ottenhome werd koers gezet op het huis van een van de catechesanten. Daar werden we warm welkom geheten en kon de uitgestelde picknick alsnog beginnen. Kleren konden gedroogd worden bij het kampvuur. We sloten af met het roosteren van marshmallows bij het kampvuur (zie ook de foto).
 
Het was het slot van een bijzonder seizoen, Corné en Piet

Wijkgemeenten spreken commitment uit

 
In de vergadering van de Algemene kerkenraad op 28 juni spraken alle PgH-gemeenten hun commitment uit aan het proces PgH 2025. Het Breed moderamen had de zes geloofsgemeenschappen gevraagd expliciet aan te geven mee te werken aan een vernieuwde opzet van de Protestantse gemeente Hilversum. De aanzet daartoe is geschetst in het ‘Beleidsplan 2020 en verder’.
 

Beleidsgroep en vèr-denkers

Van Halsema hoopt dat de beleidsgroep direct na de zomer wel aan de slag kan. Inmiddels is een aantal leden van de Algemene kerkenraad gestart met het verwerken van alle antwoorden op de vragen bij het beleidsplan. Verder zal een van de leden van de groep Vèrdenkers PgH2030 deelnemen aan de beraadslagingen van de beleidsgroep. Van Halsema: ‘Alle creativiteit van onderop is voor onze gemeente meer dan welkom!’.

 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00