JANUARI 2016
In deze Bijblijver
  • Flitsende start!
  • Volgende week eerste reminders
  • Voorbeelden eigen promotiemateriaal
  • #NSE2016
  • Reminder: NSE Werkgroepen
 
Flitsende start!
De Nationale Studenten Enquête 2016 heeft een flitsende start! Na iets meer dan anderhalve week hebben ruim 132.000 studenten de NSE al ingevuld. Dit komt neer op een bruto respons van 18,7%! Ter vergelijking, vorig jaar was de respons op de 11e dag 11,7%.
Bekijk uw eigen respons via de responstool.
 
Volgende week eerste reminders
Hoewel de respons tot nu toe erg goed is, zijn we er natuurlijk nog niet. De studenten ontvangen volgende week de eerste reminder. Hierna zullen nog twee reminders verstuurd worden in week 6 en week 8 en uiteindelijk de last shot mail in week 9.

We zien dat de reminders een positief effect hebben op de respons. Deze schiet omhoog in de week dat de herinneringsmails verstuurd worden. 

Test met beeld en informele schrijfstijl
Dit jaar wordt onder een kleine groep ouderejaars studenten getest met het toevoegen van beeld aan de reminders. Daarnaast wordt er getest met een meer informele schrijfstijl. 
 

 
Voorbeelden eigen promotiemateriaal
Sommige instellingen gebruiken niet alleen het promotiemateriaal dat Studiekeuze123 levert, maar maken ook zelf promotiemateriaal voor de NSE. We ontvangen graag jullie voorbeelden, zodat we deze als inspiratie voor andere instellingen op de website kunnen plaatsen. Hebben jullie bijvoorbeeld posters gemaakt, gaan jullie een stand inrichtingen, of organiseren jullie een ludieke actie? Mail een afbeelding of foto naar info@nse.nl!
 
#NSE2016
Veel instellingen besteden gedurende de veldwerkperiode aandacht aan de NSE via Twitter en Facebook. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. De ofiiciële hashtag voor de NSE 2016 is #NSE2016.
We vragen wel om op te letten dat er geen positieve beïnvloeding plaatsvindt.
 
Reminder: NSE Werkgroepen
Voorgaande jaren belichtten we tijdens de NSE Bijeenkomsten een bepaald onderwerp gedurende één korte workshop. Uit de evaluatie onder de contactpersonen bleek dat het niveau waarop een onderwerp dan ter sprake kwam niet altijd aansloot bij de behoefte. Daarom hebben we besloten om werkgroepen op te zetten die een aantal keer bij elkaar komen om dieper op een onderwerp in te gaan. We hebben de volgende onderwerpen geselecteerd:
Aanmelden voor één of meerdere werkgroepen kan via info@nse.nl.
We horen het ook graag wanneer er andere onderwerpen zijn die jullie graag zouden bespreken in een werkgroep. 
 
Bijeenkomsten
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.