Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juni 2016 nr. 24
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Gefeliciteerd en succes!
 
Oecumenische viering
 
Vrijwilligers bedankt!
 
Midden in het leven
 
Herijkingavond
 
Dat gaat naar Den Bosch toe...
 
Woonunits voor dakozen
 
PGH zet adviseur ds. Wüllschleger in
 
 
Zondag 19 juni
 
Motto: 'Het goede van de schepping delen'
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorgangers:
ds. Peter Korver
pastor Wim Vlooswijk
 
Bethlehem Sterretjes
 
Toekomst PGH
De krimp van onze kerk maakt een herbezinning noodzakelijk. Denk u met ons mee? Lees meer ...
 
AK en kerk 2025
De Algemene Kerkenraad heeft maandag 23 mei...
 
AGENDA
 
Vrijdag 17juni 
Bijeenkomst Liturgische Werkgroep
 
Zondag 19 juni
Oecumenische viering
 
Maandag 20 juni
Vergadering wijkkerkenraad
 
Dinsdag 21 juni
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Donderdag 23 juni
Extra classisvergadering over PKN-nota ‘Kerk 2025
 
 
Vrijdag 24 juni
Midden in het leven
 
Save the date!
 
Vrijdag 1 juli
Avond voor alle vrijwilligers in Bethlehemkerk
 
Donderdag 7 juli
Herijkingsavond PgH
 
  Lied van de week

19 juni – Eerste zondag van de zomer

LB 853 – Ik zoek U in den blinden

De tekst van dit lied heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Willem Vogel (1920-2010), de belangrijkste componist van de Nederlandse kerkmuziek in de twintigste eeuw, werd aan een aantal dichters gevraagd om een lied te schrijven over een vogel die in de Bijbel voorkomt.

Lees meer....

 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Gefeliciteerd en succes!
 
De Bethlehemkerk wil iedereen die geslaagd is feliciteren met het halen van zijn of haar diploma.
Heel goed gedaan!
 
Iedereen die nog een of meer herexamens moet doen, wensen we veel succes de komende.
We duimen voor jullie!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oecumenische viering
 
 
 
 
 
 

 

In een oecumenische dienst op 19 juni willen  de RK Emmaus-Paulusparochie, de vrijzinnige Geloofsgemeenschap en de Bethlehemkerk de schepping vieren en elkaar aanmoedigen om voor de aarde en ook voor de armen te (blijven) zorgen.

Heel concreet willen we in deze viering een vriendschapsmaaltijd met elkaar delen. Zo willen we over kerkgrenzen heen deze verbondenheid vieren en tot meer verbondenheid inspireren.

Voorgangers in de viering zijn pastor Wim Vlooswijk, ds. Peter Korver en ds. Jetty Scheurwater.

Komt u ook? Lees meer...

Vrijwilligers bedankt!
 
Mensen die met hart en handen zich inzetten voor onze wijkgemeente en onze omgeving. Door te zingen, te poetsen, te luisteren, te organiseren, op te ruimen of op te bouwen, mee te denken, op te lossen, door creatief te zijn of feedback te geven, door koffie te zetten of theedoeken te wassen, onkruid te wieden of een bloemetje te brengen…
Dank u wel!
Om deze dankwoorden kracht bij te zetten nodigen we u allen uit voor een feestelijke avond op vrijdag 1 juli 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midden in het leven
   
 
 
 

 

Vrijdag 24 juni is er weer een “Midden in het leven”. Deze laatste keer van het seizoen hebben we als gasten Simonet Schoon en Jan de Vries. Zij laten ons kennis laten maken met Bibliodrama, waarbij ze met ons aan de slag gaan met het thema Midden in het Leven.

Deze keer na het American Dinner dus maar één onderwerp.

Je kunt je tot woensdag 22 juni opgeven via het e-mailadres middeninhetleven@bethlehemkerk.nl
 
Herijkingsavond: PgH breed
 
Op donderdag 7 juli is er een PgH gemeentebrede bijeenkomst over de herijking beleid PgH.
Ds. Louis Wüllschleger zal zijn rapport toelichten.

Begin juni heeft ds. Louis Wüllschleger zijn concept eindrapportage over de nota Herijking in de Algemene Kerkenraad (AK) gepresenteerd. Het rapport geeft een nieuwe kijk op de nota Herijking. De AK zal, uitgaande van het definitieve rapport, op 27 juni een besluit nemen over hoe het proces van herijking verder zal gaan.

Lees meer ...

 
 
 
 
 
 
Dat gaat naar Den Bosch toe...
 
 
 

 

Ook deze zomer organiseren we weer een gezellig uitstapje. Dit jaar gaan we op 20 juli naar 's Hertogenbosch.

Het kan met uw gratis reisdag of met 40 % korting als mee-reiziger. Het is de bedoeling om niet ver te lopen.

Na de treinreis zijn we toe aan een kop koffie met ‘’Bossche Bol’’.

Lees meer...

 
 
 
 
Goede buren: woonunits
 
De gemeente gaat zes tijdelijke woonunits realiseren voor mensen die nu geen dak boven hun hoofd hebben. Hier kunnen ongeveer acht daklozen begeleid wonen.

De woonunits komen te staan op het gemeentelijke binnenterrein nabij de rotonde Loosdrechtseweg, met de toegang tot het terrein naast drukkerij De Toekomst.

Lees meer…
 
 
 
 
PGH zet adviseur ds.Wüllschleger in
 
 
 
 

 

In verband met het vervullen van de vacature van predikant in De Morgenster is herhaaldelijk gesproken over het inschakelen van een onafhankelijke adviseur om het proces te begeleiden. Ook met betrekking tot de Herijking Beleids-uitgangspunten hebben sommigen aangedrongen op extern advies.

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 bij