AUGUSTUS 2016
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Nieuwe Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
 • Release Studiekeuzedatabase augustus 2016
 • Aanleveren data voor release oktober 2016: uiterlijk 16 september 2016
 
Nieuwe Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
De Studiekeuzedatabase is voor iedereen beschikbaar. Diverse organisaties, waaronder Keuzegids, Elsevier en DeDecaan.net, maken hier gebruik van. Tot voor kort werd de database geleverd als Access-bestand. Maar vanaf vandaag wordt de informatie beschikbaar gesteld via een zogenaamde REST-API (OData). Grote voordelen hiervan zijn dat:
 • Data direct kan worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel;
 • Niet de hele Studiekeuzedatabase hoeft te worden ingelezen maar men ook kan kiezen voor specifieke delen (zoals uitsluitend de Opleidingen of Instellingen);
 • Gemakkelijk apps en websites kunnen worden aangesloten op de Studiekeuzedatabase;
 • Men altijd de beschikking heeft over de meest recente gegevens.
Wilt u gebruik maken van de REST-API dan is dat mogelijk. Uw aanvraag kunt u indienen via het aanvraagformulier. Wij wijzen u daarbij op de leveringsvoorwaarden
 
Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de OData, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Release Studiekeuzedatabase augustus 2016
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 16.5) is beschikbaar.
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De inwoneraantallen per gemeente van het CBS zijn geüpdatet;
Lees meer over de release van augustus 2016.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release oktober 2016: uiterlijk 16 september 2016
De eerstvolgende release (16.6) vindt plaats op 15 september. Wijzigingen die tot 19 augustus bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in oktober kunt u tot uiterlijk 16 september a.s. aanleveren. 

De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:
 
Opleidingsfactsheet:
 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website

Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 16 september 2016 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van oktober 2016.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.