Bethlehemkerk                                                   
Januari 2021 nr. 04
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Pleidooi voor discipline
 
Samen online koffiedrinken
 
Samen luisteren
naar elkaar
 
Midden in het Leven
zondag samen online
 
Wie is de mol?
 
Catechese:
Omzien naar elkaar
 
Actie Kerkbalans 2021
 
Sirkelslag gaat online op vrijdag 5 februari
 
Bijbelcafé: 'Waar
is God gebleven?'
 
RdB:
Een spoor van liefde
 
Voordracht Erik Naafs
 
Expositie vitrinekast: IJsvogels
 
 
 
Vieringen
 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Klimmen naar de hemel'
 
 
ds. André de Oude
 
 
 
Sterretjes
___________________
 
 
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 29 januari
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 30 januari
 
Zondag 31 januari
ds. André de Oude
alleen online
 
 
Bijbel in een jaar
 
Maandag 1 februari
Moderamen Bethlehemkerk
 
Dinsdag 2 februari
--
Woensdag 3 februari
 
Donderdag 4 februari
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 5 februari
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 6 februari
--
 
Zondag 7 februari
ds. Aster Abrahamsen alleen online
 
Mac Beth
zaterdag 13 februari
 
Zondag 31 januari
 
Marcus 1:21-28
 
Een bijzondere leraar
 
Jezus en zijn leerlingen kwamen in het stadje Kafarnaüm. Op de sabbat gingen ze naar de synagoge. In de synagoge gaf Jezus les aan de mensen die er waren. De mensen waren heel verbaasd. Jezus gaf heel anders les dan de Schriftgeleerden. Die hadden hard gestudeerd en vertelden aan de mensen wat ze in de boeken gelezen hadden. Jezus leek het allemaal uit zichzelf te weten.
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Gedeeld vertrouwen"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Ds André de Oude: Pleidooi voor discipline

Mensen worden onzeker. Cijfers wijzen op toenemende psychische klachten en depressieve gevoelens. En de GGZ had toch al ellenlange wachtlijsten. Schoolkinderen lopen (leer-)achterstanden op, het sociale leven staat (niet alleen voor jongeren) op instorten. Mensen worden boos of agressief (nou is dat is er al eeuwen), maar lontjes lijken steeds korter te worden. Debat wordt ruzie, boosheid wordt agressie, ergens-zorgen-over-hebben wordt angst of paniek.
 
Mensen die ik voorheen als nuchter kende lijken steeds meer van slag. En zelfs bij flegmatieke politici zijn vreemde onrustige trekken waar te nemen. Het lijkt wel of we langzaam een beetje ons zelf aan het verliezen zijn. Of tenminste: de controle. We weten het niet meer en zelfs onze beleidsmakers lijken het niet meer te weten.
 
Wat of wie moet ons redden? Lees meer ...
 
 
 
Zondag 31 januari, Samen koffiedrinken
 
 
Op zondag 31 januari 2021 drinken we weer samen online koffie. Dat doen we na afloop van de viering.
Thema van de viering is:  Klimmen naar de hemel?
Als vraag voor het gesprek na de viering geeft ds. André de Oude ons mee: "Hoe dichtbij is God voor jou?"
 
Ook deze keer zal ds André de Oude met ons online koffie drinken en is ds. André de Oude beschikbaar voor gesprek.
 

Samen: Luister naar elkaar

Door het coronavirus staat veel stil. Kerkdiensten, activiteiten, vergaderingen en ook het bezoekwerk. Veel mensen, vooral ouderen, zitten nu thuis en krijgen vaak geen bezoek meer. Daar willen we wat aan doen! 
 
Omdat bij het "omzien naar elkaar" hoog in ons vaandel staat willen we hieraan op een andere manier invulling geven. Het wordt nu: “Luister naar elkaar”. Mensen die behoefte hebben aan hulp of een gesprek mailen naar samen@bethlehemkerk.nl. Zij worden dan gekoppeld aan een iemand die een luisterend oor biedt.
 
 
Midden in het Leven: Zondag samen online
Vrijdag 29 januari zou de eerstvolgende MIHL avond zijn met een inspirerend programma: ‘Het Dansklooster’. Twee jaar geleden hebben wij al dansend een bijzonder geanimeerde avond met deze groep meegemaakt. Volgende week is zo’n avond niet mogelijk, maar wij hebben wel het Dansklooster gevraagd of zij de afsluitende MIHL avond eind mei beschikbaar zijn. Dat zijn zij en wij hopen dat het dan wel, zelfs eventueel buiten, door kan gaan.
 
Vrijdag 29 januari laten wij vervallen. Even is een ZOOM bijeenkomst overwogen, op zich een heel plezierige manier om elkaar te kunnen spreken. Daarom nodigen wij jullie allen uit om aan te haken bij de ZOOM koffiedrinkmomenten op zondagmorgen. 
 
Lees verder...
 
 
Wie is de mol? door ds. Aster Abrahamsen
 
In onze kerk hebben we verschillende appgroepen, waar in deze coronatijd dankbaar gebruik van wordt gemaakt om met elkaar contact te onderhouden. Sinds kort ook een ‘BK Moltalk’. Voor degenen die het niet weten (kan ik me goed voorstellen): Moltalk is het bespiegelen, analyseren en bespreken van het tvprogramma wie is de Mol. Zo heb je nog meer van dit soort termen: Molloot bijvoorbeeld, iemand die groot fan is van Wie is de Mol. Sinds enkele jaren volg ik het programma ook.
 
Ik zou mezelf geen Molloot noemen en ik vind persoonlijk de Vlaamse versie leuker (aanrader!), maar het is, zeker in deze tijd, een aangename vorm van vermaak.
 
Op dit moment bevinden we ons in de samenleving in een soort ‘Wie is de Mol’- aflevering. We krijgen allemaal te maken met uitdagende opdrachten: hoe kun je mantelzorger zijn als je niet meer bij iemand in de buurt mag komen?
 
Hoe kun je je bedrijf runnen als je werknemers niet meer naar kantoor mogen komen? Hoe ga je je opleiding met succes afronden als je hele dag naar een computerscherm moet staren? Hoe blijf je gelukkig als je geen feestjes meer hebt?
 
Hoe zijn wij samen gemeente van Christus nu we niet (fysiek) samen mogen zijn, niet meer mogen zingen tot Gods eer en ons niet kunnen verenigen in een gezamenlijk gebed?
 
En alles wat wij doen wordt gesaboteerd door de Mol. Een klein virusje wat ons in zijn greep houdt. 
 
 

Catechese: Omzien naar elkaar

Op vrijdag 22 januari gingen 'de deuren van de Bethlehemkerk open' (via een prachtige online chat SpatialChat) voor jongeren die catechese volgen en een aantal volwassenen (gemeenteleden die hiervoor uitgenodigd waren) om met elkaar in gesprek te gaan over Pastoraat. Het was een interactief programma waarbij een jongere aan een oudere gekoppeld werd en we echt met elkaar in gesprek gingen over wat ons nu bezig houdt.
 
Dat de huidige tijd niet makkelijk is voor iedereen. De onzekerheid bij leeftijdsgenoten met Corona; de onzekerheid over je stage en school die wel/niet doorgaan. Kortom over alles wat we in het dagelijks leven doormaken. Jongeren, Jeugdigen, gemeenteleden van middelbare leeftijd.
 
 

Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag

Zaterdag 16 januari startte de jaarlijkse Actie Kerkbalans. De leden die hiervoor hun mailadres beschikbaar hebben gesteld, hebben het verzoek tot deelname per mail toegestuurd gekregen. De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor onze Bethlehemkerk en de Protestantse Gemeente Hilversum.
 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema van Kerkbalans 2021. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor de salariskosten van de predikanten en andere medewerkers, het onderhoud van het gebouw en voor activiteiten om onze kerk levend en vitaal te laten zijn.
 
Door het grotendeels wegvallen van de collecten in de erediensten is dat nu meer dan ooit het geval. We rekenen op uw gulle bijdrage!.
 
Sikelslag gaat online op vrijdag 5 februari
‘Sirkelslag Young’ is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland. Vanwege de verlengde lockdown is de editie van vrijdagavond 5 februari verplaatst naar vrijdagavond 28 mei.
 
Vrijdagavond 5 februari is er wel een 'SIRKELSLAG YOUNG – LITE VERSIE' beschikbaar die de tieners van de Bethlehemkerk en PGH samen online kunnen spelen!
 
Meld je aan bij Corné en Piet: JJW@Bethlehemkerk.nl en je ontvangt de gegevens voor deze leuke spel avond samen met de andere tieners van de Bethlehemkerk en PGH!
 
 
Bijbelcafé: 'Waar is God gebleven?'
 
Ondanks de coronabeperkingen staat er weer een aflevering gepland van het Bijbelcafé. Niet in de Hilversumse bibliotheek maar via de livestream.
Op woensdag 3 februari, 20.00 uur, zal de vijfde aflevering van het Bijbelcafé ‘De wereld als schepping’ online worden uitgezonden. Kaj ten Voorde van Vitamine G bespreekt de vraag: Waar is God gebleven? In de christelijke traditie en geloofsbelijdenis staat het geloof in God als schepper van deze wereld voorop. De mens is echter steeds meer zelf schepper geworden. In welk perspectief plaatst dit Gód als schepper? In dit webinar van Kaj ten Voorde staat de vraag naar de verhouding en het spanningsveld tussen de scheppende God en de scheppende mens centraal. 
 
 
 
RdB: Een spoor van liefde
Onder deze titel zal de volgende Rond de Bethlehemkerk (RdB) verschijnen. ‘Een spoor van liefde’ is tevens het thema van onze veertigdagentijd. Iedere zondag staat een tekst uit het laatste deel van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding en vooral op de tijd daarna. In deze verhalen zien we een spoor van liefde, wat doorloopt via kruis en opstanding tot en met de dag van vandaag.
 
Voor de Rond de Bethlehemkerk zijn we op zoek naar mooie, gekke, inspirerende, creatieve, korte en lange verhalen van gemeenteleden.
 
Denk bijvoorbeeld aan:
Hoe volg jij dit spoor van liefde in jouw leven? Waar zie je het in terug?
Wat ben je op het spoor gekomen in coronatijd, als het gaat om geloof, hoop en liefde?     En waarin ben je juist de weg kwijtgeraakt?
Maar ook: heb je mooie recepten van gerechten die passen bij de weg naar Pasen?
En: welke hobby’s zijn er deze coronatijd ontstaan onder gemeenteleden?
Welke nieuwe wegen zijn ingeslagen als het gaat om vrijetijdsbesteding?
We zijn benieuwd!
 
Inleverdatum is uiterlijk zondag 21 februari, we zien uit naar u/jouw bijdrage!
Erwinn, Piet, Jetty en Aster: RdB@Bethlehemkerk.nl
 
Voordracht Erik Naafs als afgevaardigde naar de classis Noord-Holland.
Ons gemeentelid Erik Naafs is afgelopen zondag 24 januari 2021 bevestigd als ouderling-kerkrentmeester in de Bethlehemkerk. 
De definitieve reactie op de voordracht hebben we inmiddels ontvangen door middel van het bericht dat de kerken van de ring Hilversum allen positief hebben gereageerd op de voordracht Erik te benoemen als afgevaardigde naar de classis.
Erik vertegenwoordigt door deze benoeming de ring Hilversum als ouderling-kerkrentmeester.  
Wij feliciteren Erik van harte met deze benoeming en wensen hem veel inspiratie en zegen in zijn taak.
 
Namens de wijkkerkenraad
Bonny Rem-Veldstra
Scriba
 
Bij het ophalen van de kerkbalans enveloppen
maakte ik deze foto! De Bethlehemkerk in vuur en vlam!
Foto gemaakt door: Greet van der Maal.
 
Expositie vitrinekast: IJsvogels

Nu de winter zijn intrede gaat doen, heeft een groep ijsvogels zijn intrek genomen in de kerk. De ijsvogels zijn gemaakt van keramiek en zijn afgewerkt met de Raku stooktechniek. Dit is een spannende oude Japanse stooktechniek. Hierbij worden de werkstukken op 1000 graden met tangen uit de oven gehaald en vervolgens in rooktonnen geplaatst waar door reductie spannende kleuren ontstaan. In dit geval was daarvoor een zeer goede samenwerking nodig om de vogels veilig door het proces te loodsen. 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00